FITXA ARTISTICA / FICHA ARTISTICA / CAST LIST Temporada 12/13
Títol / Título / Title: Il Pirata V.C.  
Última actualització*/Última actualización*/Last update*  02.11.2012  
  04.01.2013
20:00
07.01.2013
20:00
TORN B
Direcció Musical Antonino Fogliani Antonino Fogliani
Ernesto Vladimir Stoyanov Vladimir Stoyanov
Imogene Mariella Devia Mariella Devia
Gualtiero Gregory Kunde Gregory Kunde
Itulbo Vicenç Esteve Vicenç Esteve
Goffredo Fernando Radó Fernando Radó
Adele Elena Copons Elena Copons

*Repartiment susceptible de canvis. La Fundació del Gran Teatre del Liceu podrà canviar els repartiments actuals per causes d´indisposició dels intèrprets anunciats, o si altres circumstàncies ho exigeixen.
*Reparto susceptible de cambios. La Fundació del Gran Teatre del Liceu podrá cambiar los repartos actuales por causas de indisposición de los intérpretes anunciados, o si otras circunstancias lo exigiesen.
*Cast liable to changes: the Fundació del Gran Teatre del Liceu may make changes to the present cast due to reasons of indispositions of the performers announced or should other circumstances so requiere